Nieuws

Dorpshuus Hoeflo heeft haar AVG Privacywet kenbaar gemaakt en is te lezen onder deze link


Momenteel is het bestuur druk bezig met de nieuwe AVG-wet, welke 25 mei jl. van kracht is geworden.


Per 31 december 2018 zijn de zwarte Hoeflomunten niet meer te gebruiken, dus lever ze nu in.