Gebruikers

Dorpshuus Hoeflo heeft een groot aantal vaste gebruikers.

Plaatselijk Belang Harfsen/Kring van Dorth

De vereniging is in 1944 opgericht en heeft als doel het behartigen van de belangen van de bewoners van de kernen van Harfsen en Kring van Dorth en de nabije omgeving.

S.V.Harfsen afd.Gymnastiek

De gymnastiekvereniging van Harfsen is bijna dagelijks in Hoeflo te vinden. Elke 2 jaar vindt er de grote uitvoering plaats in de sportzaal van Hoeflo. Alle facetten die door SV Harfsen afdeling gymnastiek worden gehouden komen aan bod.

S.V.Harfsen afd.Volleybal

De volleybalvereniging van Harfsen is dagelijks in Hoeflo. Naast de gebruikelijke competitiewedstrijden organiseren ze ieder jaar diverse toernooien. Het grootste toernooi vindt ieder jaar plaats op 2e Paasdag en trekt al meer dan 30 jaar een groot aantal teams naar Hoeflo.

Accordeonvereniging Vios

De accordeonvereniging van Harfsen. Hun vaste oefendag is de woensdagavond

Bridge

De Bridgeclub heeft op woensdagavond haar vaste speelavond in de grote Bovenzaal.

Basisonderwijs Beatrixschool Harfsen

De plaatselijke Openbare Basisschool gymt in Hoeflo. Als je in groep 8 zit worden er tienersoosavonden georganiseerd en deze vinden plaats in de foyer van Hoeflo.

Sjoelclub “Het snelle schijfje”

Elke week komen de dames en heren een bezoekje brengen aan Hoeflo. Er wordt dan fanatiek gesjoeld.

Muziekvereniging Soli Deo Gloria

Sinds de opening van het Dorpshuus zit SDG diverse avonden en middagen in Hoeflo.

Vrouwen van Nu

Sinds de opening van het Dorpshuus zitten de Vrouwen van Nu maandelijks in Hoeflo

Biljartvereniging

Sinds de sluiting van Buitenlust zit de Biljartvereniging in Hoeflo.

Schietvereniging

Sinds de sluiting van Buitenlust zit de Schietvereniging in Hoeflo.

Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth

De Oranjevereniging heeft diverse jaarlijkse evenementen onder haar beheer waaronder Het Harfsens Feest, Midwinter evenement, 4 mei herdenking en Koningsdag. Alle maandelijkse vergaderingen worden gehouden in Hoeflo.


Naast de vaste wekelijkse gebruikers zijn er een groot aantal terugkerende evenementen.

S.V.Harfsen afd.Voetbal

In Januari vindt ieder jaar een groot zaalvoetbal toernooi plaats georganiseerd door de plaatselijke voetbal vereniging. Daarnaast zijn er in de winterperiode diverse jeugd zaalvoetbal toernooien in Hoeflo te zien.

Fietsvierdaagse

In de week voorafgaand aan de zomervakantie van de basisschool vindt er in Harfsen een Avondfiets4daagse plaats met als start- en eindpunt Hoeflo.

Rommelmarkt

Al voor de tweede keer vond er in het eerste weekend van oktober een grote rommelmarkt plaats in de sportzaal van Hoeflo.